Politika privatnosti

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Sigurna kupovina

Petrepublic.rs obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao i drugim važećim a primenjivim zakonskim propisima, u zavisnosti od toga koji podaci se obrađuju.

Petrepublic.rs obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, a podaci koje obrađujemo su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Podaci koje obrađujemo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Petrepublic.rs podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odnosno:

 • na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,
 • jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i
 • jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Petrepublic.rs kao rukovaoca
 • U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa predmetnim ličnim podacima.

  U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti, ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail info@petrepublic.rs ili telefon 011 450 56 61.

  Svrha obrade i pravni osnov

  Petrepublic.rs koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

  • Kreiranje korisničkih naloga
  • Pružanje osnovnih usluga
  • Obrada transakcija
  • Komunikacija sa korisnicima
  • Ponude novih proizvoda i usluga
  • Isporuka robe
  • Druge svrhe

  Korisnici podataka

  Pristup vašim podacima imaju:

  • Zaposleni u Petrepublic.rs-u u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga, i druge svrhe)
  • IT podrška u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija);
  • Kurirske službe u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (isporuke robe)

  Zaštita podataka

  U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Petrepublic.rs sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

  Petrepublic.rs štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

  • Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

  Petrepublic.rs je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. Petrepublic.rs izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

  Sistem korisničkih uloga

  Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Petrepublic.rs omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

  Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno da definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena rola uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni, IT podrška i kurirske službe.

  Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

  Zaposlenima, IT podršci i Kurirskim službama omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

  Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

  Petrepublic.rs čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS, br. 73/2019), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

  Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

  Petrepublic.rs ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

  Transfer podataka o ličnosti van EU

  Petrepublic.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

  Informacije o internet stranici webshop https://www.petrepublic.rs, Facebook stranici Pet-Republic-SR i Instagram stranici Petrepublic.srb

  Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na https://www.petrepublic.rs Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

  Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

  Kontakt forma

  Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

  Ugrađeni sadržaj sa drugih web stranica

  Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju. Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

  Upotreba vaših podataka

  Web shop petrepublic.rs primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, i za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

  Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

  Izvori podataka

  Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

  Prenos podataka u treće zemlje

  Podaci se prenose na treće zemlje izvan Evropske unije. To se radi na osnovu zakonski propisanih ugovornih propisa koji imaju za cilj osiguranje adekvatne zaštite vaših podataka i na koje se možete konsultovati na zahtev.

  Datoteke sa beleškama

  Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije. Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših uslugai internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

  Informacije o kolačićima

  Koristimo kolačiće kako bi optimizovali našu web stranicu. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru. Kolačići se brišu nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na Vašem računaru (dugotrajni kolačići) i prepoznaju ga sledeći put kada posetite našu internet stranicu.

  Ovo će nam omogućiti da vam pružimo bolji pristup na našem sajtu. Kada u budućnosti budete pristupili našoj internet stranici, naša stranica može "izvući" ili “dohvatiti” podatke koji su sačuvani u kolačiću, kako bi internet stranica bila obaveštena o Vašoj prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

  Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što izaberete “block cookie” u podešavanjima pretraživača. Međutim, ovo može ograničiti funkcionalnost internet stranice i samim tim naših usluga koje Vam putem internet stranice pružamo.

  Kada posetite našu internet stranicu, postoje određene informacije koje su zabeležene koje su uglavnom anonimne informacije, odnosno ne otkrivaju vaš identitet. Ako ste prijavljeni na svoj nalog, neke od ovih informacija mogu biti povezane sa vašim nalogom.

  U pitanju su sledeće informacije:

  • vaša IP adresa ili IP adresa proxy servera;
  • ime domena;
  • naziv vašeg provajdera internet, u zavisnosti od konfiguracije vaše ISP veze;
  • datum i vreme vaše posete internet stranici;
  • dužini vaše sesije;
  • stranice na koje ste pristupili;
  • koliko puta ste pristupili našem sajtu u roku od mesec dana;
  • URL adresi datoteke koju ste pogledali i informacije koje se odnose na nju;
  • Internet stranica koja vas je uputila na našu internet stranicu;
  • i operativni sistem koji vaš računar koristi.

  Povremeno ćemo koristiti kompanije za reklamiranje trećih lica da prikazuju oglase na osnovu prethodnih poseta našoj internet stranici. Na primer, ako posećujete našu internet stranicu, možete kasnije videti dodatak za naše proizvode i usluge kada posetite druge internet stranice.

  Ako ostavite komentar na našoj stranici, možete se odlučiti da sačuvate svoje ime, adresu e-pošte i lokaciju u kolačićima. Ovo je za vašu pogodnost, tako da ne morate ponovo popuniti svoje podatke kada ostavite novi komentar.

  Ako imate nalog i prijavite se na našu internet stranicu, postavićemo privremeni kolačić da utvrdimo da li vaš pretraživač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pretraživač.

  Kada se prijavite, postavićemo i nekoliko kolačića da sačuvate svoje podatke za prijavljivanje i svoje prikaze na ekranu.

  Newsletter

  Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

  Primaoci podataka

  Google Analytics

  Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Facebook i Instagram

  Takođe možemo koristiti komunikacijske alate sa društvene mreže na Facebooku, posebno sa Product Website Publikacije kupaca. Ovaj proizvod generiše nepovratnu, ne-ličnu kontrolnu (vrednu vrednost) od vaših podataka o korištenju koje se mogu dostaviti Facebooku za potrebe analize i marketinga u Sjedinjenim Državama.

  Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a, kao i o vašim preferencama privatnosti, molimo vas pogledajte u Politici privatnosti Facebook-a koja se može naći na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences i www.facebook.com/privacy/explanation.

  Ako želite da se odbijete prikupljanje i korišćenje Vaših podataka na Facebook-u, možete to učiniti na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

  Komentari posetilaca na Fejsbuku mogu se proveriti putem automatske usluge za otkrivanje spama.

  Sve navedeno se odnosi i na Instagram stranicu petrepublic.rs.

  Vaša Prava

  Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

  • Pravo da od petrepublic.rs zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  • Prava da od petrepublic.rs zahtevate ograničenje obrade,
  • Pravo na prigovor,
  • Pravo na prenosivost podataka,
  • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
  • Pravu podnošenja pritužbe Povereniku,
  • Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

  Na Vaš zahtev, petrepublic.rs dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas.

  Web shop petrepublic.rs može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

  Prava možete ostvariti kontaktiranjem petrepublic.rs na sledeće načine:

  Adresa: Servantesova 17, 11080 Zemun
  Email: info@petrepublic.rs
  Telefon: 011 450 56 61

  Nadležni organ

  Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  Zakon o računovodstvu
  Zakon o zaštiti potrošača